วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า/มีออฟฟิศแบ่งเช่า/บริการกระจายสินค้าทั่วประเทศ

บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย มีบริการให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า/มีออฟฟิศ แบ่งให้เช่า / มีบริการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงมีบริการให้เช่าพื้นที่จอดรถเป็นลานกว้างหรือต่อคัน สำหรับรถตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป คุณสมบัติของคลังสินค้า ยกสูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร มีทางขึ้นสำหรับรถ 4 ล้อเพื่อเข้าไปรับสินค้าภายใน ส่วนออฟฟิศแบ่งให้เช่ามี 2 แบบ 1.ออฟฟิศ+พื้นที่ส่วนตัว 400 ตร.ม. พร้อมห้องน้าส่วนตัว 2.ออฟฟิศแบ่งเช่าห้องน้ำรวม มี 4 ห้อง 100 - 200 ตร.ม. หากท่านสนใจใช้บริการโทรติดต่อสอบถามได้ที่