วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

โรงงานให้เช่าติดกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู

โรงงานให้เช่าติดกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ขนาด 10 x 41m. มีชั้นลอยขนาด 5 x 15m. 

เดินทางสะดวก มีน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์